سریال گیسو

سریال گیسو

ژانر : - - محصول :

رضا در مخمصه‌ای افتاده که برای بیرون آمدن از آن به کمک سهیل و پیمان نیاز دارد. اما نقشه آن‌ها آن‌طور که باید پیش نمی‌رود و اتفاقاتی رخ می‌دهد که کنترل اوضاع را از دست همه خارج می‌کند و…

  • زبان
  • مدت زمان 50 دقیقه

(دانلود قانونی سریال گیسو با مصرف ترافیک اینترنت نیم بها)

 

قسمت بیست و دوم ( آخر )

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.96 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 2.05 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 993 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 603 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 356 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*327966# )


قسمت بیست و یکم 

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.67 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.88 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 845 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 555 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 374 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*318225# )


قسمت بیستم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.72 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.92 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 931 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 613 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 399 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*323436# )


قسمت نوزدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.41 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.77 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 857 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 521 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 306 مگابایت]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*322298# )


قسمت هیجدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.5 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.8 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 875 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 531 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 360 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*318225# )


قسمت هفدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.52 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.81 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 879 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 499 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 314 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*318224# )


قسمت شانزدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.47 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.79 گیگابایت]

[نسخه 1080p با حجم 868 مگابایت]

[نسخه 720p با حجم 527 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 357 مگابایت]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*297878# )


قسمت پازدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.43 گیگابایت]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.22 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 906 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 466 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 320 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*318222# )


قسمت چهاردهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.4 گیگابایت]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.76 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 811 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 519 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 370 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*318221# )


قسمت سیزدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.41 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 850 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 460 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 297 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*299941# )


قسمت دوازدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.35 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.74 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 945 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 459 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 296 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*297878# )


قسمت یازدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.43 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 846 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 466 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 299 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*297876# )


قسمت دهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.68 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.89 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 730 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 480 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 316 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*297875# )


قسمت نهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.48 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.81 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 877 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 461 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 305 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*287454# )


قسمت هشتم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.44 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 866 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 452 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 299 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*281104# )


قسمت هفتم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.62 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.86 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 903 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 470 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 308 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*274471# )


قسمت ششم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.65 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.89 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 779 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 515 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 330 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*268335# )


قسمت پنجم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.54 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.82 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 764 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 487 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 305 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*267875# )


قسمت چهارم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.88 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.99 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 1005 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 521 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 323 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*269481# )


قسمت سوم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.36 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.73 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 726 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 463 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 290 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*256100# )


قسمت دوم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.39 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 735 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 469 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 294 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*269479# )


قسمت اول

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.37 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 734 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 468 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 293 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*260382# )

  • 0
  • 207 views