سریال قورباغه

سریال قورباغه

ژانر : - محصول :

همیشه دوست داشتم بدونم آدم ها قبل از مرگ به چی نگاه می کنند؟ به کجا زل می زنند؟ به هیچ جا. فقط سوال دارن چه اتفاقی افتاد؟

  • زبان
  • مدت زمان 50 دقیقه

(دانلود قانونی سریال قورباغه با مصرف ترافیک اینترنت نیم بها)

 

دانلود قسمت پانزدهم

[ نسخه BluRay 6CH با حجم 5.05 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p HQ با حجم 2.51 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p با حجم 1.3 گیگابایت ]

[ نسخه 720p با حجم 676 مگابایت ]

[ نسخه 480p با حجم 419 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*222560# )


دانلود قسمت چهاردهم

[ نسخه BluRay 6CH با حجم 2.96 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p HQ با حجم 1.45 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p با حجم 631 مگابایت ]

[ نسخه 720p با حجم 403 مگابایت ]

[ نسخه 480p با حجم 251 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*262235# )


دانلود قسمت سیزدهم

[ نسخه BluRay 6CH با حجم 3.59 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p HQ با حجم 1.77 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p با حجم 770 مگابایت ]

[ نسخه 720p با حجم 492 مگابایت ]

[ نسخه 480p با حجم 306 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*257674# )


دانلود قسمت دوازدهم

[ نسخه BluRay 6CH با حجم 3.7 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p HQ با حجم 1.84 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p با حجم 881 مگابایت ]

[ نسخه 720p با حجم 517 مگابایت ]

[ نسخه 480p با حجم 301 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*267610# )


دانلود قسمت یازدهم

[ نسخه BluRay 6CH با حجم 2.96 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p HQ با حجم 1.51 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p با حجم 633 مگابایت ]

[ نسخه 720p با حجم 405 مگابایت ]

[ نسخه 480p با حجم 252 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*244726# )


دانلود قسمت دهم

[ نسخه BluRay 6CH با حجم 3.28 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p HQ با حجم 1.64 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p با حجم 710 مگابایت ]

[ نسخه 720p با حجم 545 مگابایت ]

[ نسخه 480p با حجم 283 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*238311# )


دانلود قسمت نهم

[نسخه BluRay 6CH با حجم 3.08 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.53 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 662 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 412 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 263 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*233485# )


دانلود قسمت هشتم

[ نسخه BluRay 6CH با حجم 3.12 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p HQ با حجم 1.6 گیگابایت ]

[ نسخه 1080p با حجم 678 مگابایت ]

[ نسخه 720p با حجم 423 مگابایت ]

[ نسخه 480p با حجم 259 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*222560# )


دانلود قسمت هفتم 7 سریال قورباغه

[نسخه BluRay 6CH با حجم 3.59 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.8 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 777 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 496 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 308 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*222560# )


دانلود قسمت ششم 6 سریال قورباغه

[نسخه BluRay 6CH با حجم 3.31 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.65 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 710 مگابایت ]

سخه 720p با حجم 453 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 282 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*218847# )


دانلود قسمت پنجم 5 سریال قورباغه

[نسخه BluRay 6CH با حجم 3.17 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.63 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 676 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 431 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 268 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*215478# )


دانلود قسمت چهارم 4 سریال قورباغه

[نسخه BluRay 6CH با حجم 3.1 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.56 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 673 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 430 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 268 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*210787# )


دانلود قسمت سوم 3 سریال قورباغه

[دانلود نسخه 1080p BluRay 6CH با حجم 3.75 گیگابایت ]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.86 گیگابایت ]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 809 مگابایت ]

[دانلود نسخه 720p با حجم 504 مگابایت ]

[دانلود نسخه 480p با حجم 321 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*205515# )


دانلود قسمت دوم 2 سریال قورباغه

[ دانلود نسخه 1080p BluRay 6CH با حجم 3.42 گیگابایت ]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.7 گیگابایت ]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 737 مگابایت ]

[دانلود نسخه 720p با حجم 459 مگابایت ]

[دانلود نسخه 480p با حجم 281 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*200396# )


دانلود قسمت اول 1 سریال قورباغه

[دانلود نسخه 1080p BluRay 6CH با حجم 3.33 گیگابایت]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.66 گیگابایت ]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 725 مگابایت ]

[دانلود نسخه 720p با حجم 695 مگابایت ]

[دانلود نسخه 480p با حجم 299 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*197142# )

 

  • 0
  • 125 views