ژانر‌ها: ورزشی

برنامه یازده 11

برنامه یازده 11 بروز‌ شده

برنامه ی یازده 11 تجربه ای تازه و جسورانه به تهیه کنندگی علی باذل و با اجرای خداداد عزیزی، رویکردی متفاوت به پدیده فوتبال دارد و تلاش می کند کنجکاوی ها، پرسش ها و ابهام های مخاطبان فوتبال را جواب دهد ....