کشور: هندوستان

سریال The Forgotten Army

سریال The Forgotten Army - Azaadi ke liye ( ارتش فراموش‌ شده ) : ستوان سودی و ارتشش برای استقلال هند در طول جنگ جهانی دوم به عنوان بخشی از ارتش ملی هند می جنگند. سفر و فداکاری ارتش ملی هند از دیدگاه سربازانش.